Portalen er deaktiveret
Det er derfor ikke længere muligt at tilgå annoncer eller brugerportalen

Betingelser for indrykning af annonce på PraktikService

I forbindelse med oprettelsen af annoncen, registreres dine data i PraktikService, CYJobAPI, efter følgende retningslinjer:

 

Generelt

Du må ikke bruge PraktikService til at indrykke annoncer, der ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Anvendelse af PraktikService er gratis for virksomheder og kandidater.

Virksomhedens skal have et CVR-nummer eller tilsvarende for at anvende PraktikService.

 

Annoncer

Dine annoncer skal indeholde tilpas mange oplysninger, således at kandidaten kan vurdere hvorvidt det er en relevant stillinger at søge. Annoncen skal derfor indeholde følgende:

 • Virksomhedens navn og link til hjemmeside og/eller adresse
 • Arbejdsstedets placering
 • Overskrift op jobbet
 • Jobbeskrivelse
 • Jobtype (uddannelse)
 • Startdato
 • Ansøgningsfrist

Annoncerne må hverken direkte eller indirekte forskelsbehandle ud fra køn, race, hudfarve, religion, tro eller politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

PraktikService må kun bruges til at søge og kontakte jobsøgere for at tilbyde beskæftigelse i den virksomhed, du repræsenterer.

Annoncen må ikke kunne virke anstødelig eller opfordre til ulovligheder.

Der må ikke opkræves nogen form for betaling eller godtgørelse fra jobsøgende for ansættelses- eller opgavetilbuddet.

 

Behandling af persondata og formål

De persondata du indsender vil blive behandler hos PraktikService med det formål at give virksomheden informationer vedrørende statussen på den indrykkede annonce. 

Typer af personoplysninger vi behandler:
Der behandles oplysninger om privatpersoner og virksomheder.

Følgende typer af personoplysninger behandles:

 • Navn
 • E-mail
 • Kommunikation mellem den Dataansvarlige og Databehandleren (chat og e-mail)
 • Telefonnummer

 

Fysisk lokation
Al CYJobAPI data er opbevaret indenfor EU.

 

Behandlingssikkerhed
CYJobAPI lever op til best practice vedr. IT-sikkerhed.

 

Krav til oplysninger
Personen der indrykker annoncen, er selv ansvarlig for den eventuelle persondata, der måtte fremgå i annoncen, da disse naturligvis vil blive offentliggjort på jobportalen hos PraktikService. Ved accept af disse betingelser erklærer kontaktpersonen, at de data der indsendes er indsamlet på lovlig vis og de nødvendige accepter til offentliggørelse er indhentet. 

 

Videregivelse af personoplysninger
PraktikService deler ikke dine oplysninger med uautoriseret 3. part.

 

Dine rettigheder

Du har som registreret ret til at modtage oplysning om, at vi hos PraktikService indsamler og behandler dine personoplysninger. Du har også ret til at få indsigt i hvordan vi behandler disse oplysninger.

Du vil i forbindelse med vores indsamling eller modtagelse af dine personoplysninger, få udleveret særskilt information omkring behandlingen af disse oplysninger, i det omfang det er påkrævet af Persondataforordningen eller anden lovgivning.

Hvis vi behandler urigtige oplysninger, har du ret til at få berigtiget disse, såfremt berigtigelsen er saglig og korrekt.

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi ikke har hjemmel til at behandle, og du kan indgive anmodning herom, såfremt du mener, at vi ligger inde med sådanne oplysninger. Du skal være opmærksom på, at vi kan være berettiget eller forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af anden hjemmel eller lovgivning, hvorfor vi i en sådan situation ikke kan slette visse oplysninger.

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsmæssige formål, og vi ikke har ret hertil, kan du som registreret gøre indsigelse herimod, hvorefter vi er forpligtet til at tage stilling til indsigelsen. Du skal være opmærksom på, at du kan have afgivet samtykke til markedsføring jf. afsnittet længere nede.

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et format som tillader, at du kan overføre disse til en anden udbyder eller leverandør. Vi kan kun udlevere personoplysningerne digitalt, såfremt de foreligger i en sådan form. Vi kan ikke bistå med en sammenføring af personoplysninger, som er forudsat af en given tjeneste eller software.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, har du som registreret ret til, til enhver tid, at tilbagetrække dette samtykke. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at vi kan have anden hjemmel til at fortsætte behandling, hvorefter vi forbeholder os retten hertil, såfremt det er i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med Persondataforordningen, eller på anden hvis har handlet i strid med denne, kan du indgive klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

 

Visning på andre jobportaler

Annoncer på PraktikService vil med stor sandsynlighed blive crawlet, og hermed blive vist på andre jobmedier. Dette er uden omkostning for virksomheden.

 

Samtykke og accept af vilkår


Hvis du kan acceptere betingelserne, bedes du afkrydse feltet for at give dit samtykke, og vi vil herefter kunne oprette din annonce.